04. Holy Wood Bible


gebod 2

HOUT IS HET MEEST ECOLOGISCHE BOUWMATERIAAL

Hout gebruiken
is goed voor het milieu.

Hout vermindert de CO2 in de atmosfeer

Fotosynthese zet, met behulp van licht, CO2 uit de lucht en water uit de bodem om in hout. Tijdens dat proces slaan bomen gemiddeld 900 kg CO2 op per m3 hout. Houten producten houden die opgeslagen CO2 vast gedurende hun volledige levensduur.

Hout verwerken vraagt bovendien ook nog eens aanzienlijk minder energie ... een bijkomende besparing van 1100 kg/m3. In totaal beperkt het gebruik van houten producten dus de emissies van broeikasgassen met 2 ton CO2 per m3 hout.

Hout is recycleerbaar

Aan het einde van hun levenscyclus kunnen producten in hout opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe, ecologische materialen.

Hout is een goede isolator

Door zijn lage thermische geleidbaarheid bezit hout goede isoleer-eigenschappen. Gebouwen met of van hout verbruiken daardoor minder energie.