04. Holy Wood Bible


gebod 4

Hout moet efficiënt verwerkt worden

Optimaal gebruik
van onze grondstof.

Hout is bij Cras een edele grondstof... en daarmee wordt zo efficiënt mogelijk omgesprongen. In elke stap van onze productie wordt naar optimalisatie gezocht.

Dat kan door voor een afgewerkt product afmetingen te kiezen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke maten van het brute hout liggen. Maar ook door diverse uitsorteringen aan te bieden (zowel met als zonder knopen) wordt hout beter benut.

Investeringen in performante werktuigen en machines zorgen voor meer efficiëntie, omdat ze uitval minimaliseren.

En uiteraard dragen ook de kennis, het vakmanschap en de opleiding van onze medewerkers bij tot optimalisatie van materiaal- en energiegebruik.

Die zin voor rationalisering wordt vervolgens ook doorgetrokken in de service naar onze klanten. Want we willen uiteraard ook met hun tijd efficiënt omspringen!